Integrimi në Bashkimin Europian

Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Europian është një objektiv kombëtar, në funksion të(...)

Integrimi në Bashkimin Europian
Administrata Publike
Administrata Publike

Administrata publike është keqpërdorur nga politika në vitet e fundit, në dëm të profesionalizmit dhe(...)

Media

Kuadri ligjor, që garanton pavarësinë e medias në shumë aspekte është I pazbatueshëm.(...)

Media
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Kapacitetet e ulëta vendase dhe një pasqyrë jo e qartë e përmasave të sektorit të teknologjisë(...)

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

Njoftim për konsultimin tematik Qeverisja e mirë, Demokracia dhe Shteti Ligjor 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

Albania Pavilion in ITU Telecom World 2015 which takes place from 12 to 15 October in Budapest, Hungary

Albania Pavilion in ITU Telecom World 2015 which takes place from 12 to 15 October in Budapest, Hungary

ITU Telecom World 2015 is the global platform to accelerate ICT innovations for social and economic development, where policy makers and regulators meet industry experts, investors, SMEs...

më shumë